01
Maj
Husk renter af privat gæld, underholds- og børnebidrag

Af seniorkonsulent, registreret revisor Karsten Sørensen

Husk, at det kun er muligt at få fradrag for renter af privat gæld og betalte underholds- og børnebidrag, hvis du indberetter til SKAT, hvem der har modtaget pengene.

Langt de fleste af lønmodtagernes selvangivelsesoplysninger indberettes efterhånden automatisk til SKAT. Det sørger arbejdsgivere, banker, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og mange andre for.

Oplys modtagerens CPR-nummer
Men der findes stadig enkelte oplysninger, som SKAT ikke ved besked om, og som skatteyderne derfor selv skal selvangive via TastSelv. Det gælder blandt andet renter af privat gæld samt underholds- og børnebidrag.

Reglerne er sådan, at betalerne af privat gæld og/eller underholds- og børnebidrag kun kan få fradrag for de betalte renter og bidrag, hvis de giver SKAT oplysning om personnummeret på modtageren.

Indberetning for indkomståret 2013 kan ske til og med den 1. maj for lønmodtagere m.v., der ikke har en udvidet selvangivelse. I praksis sker indberetningen af personnummeret på modtageren ved, at der på TastSelv åbner sig et selvstændigt modul, når fradraget skal indtastes i rubrik 44.

Privat gæld omfatter i første række de såkaldte familielån, men omfatter dog også gæld til personer uden for den nærmeste familie. Der skal ikke ske indberetning, hvis det er aftalt, at lånet skal være rentefrit.

For yderligere oplysninger – kontakt seniorkonsulent, registreret revisor Karsten Sørensen.