01
Jul
Husk indberetning hver gang dyr sendes til slagtning

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Fra og med 1. april er det blevet lovpligtigt for alle landmænd at indberette, hver gang dyr sendes til slagtning.

Hidtil har landmænd med kvæg, svin, får eller geder indberettet fødevarekædeoplysninger én gang årligt for at kunne sende dyr til slagtning. Pr. 1. april 2013 er det imidlettid blevet lovpligtigt at indberette, hver gang dyr sendes til slagtning. Ændringen skyldes, at EU har underkendt den hidtidige danske procedure med afgivelse af fødevarekædeoplysninger én gang årligt for kvæg, får og geder og hvert andet år for svin. Øvrige fødevarekædeoplysninger har fortsat en gyldighed på et år

Hvad skal indberettes?
Der er ingen ændringer i de oplysninger, som skal indberettes. Der vil som hidtil være tale om at bekræfte, at der ikke i besætningen er sygdomme eller andre forhold, der kan påvirke kødet. Det skal ligeledes bekræftes, at behandling af dyr med medicin overholder gældende regler (ved hver tilmelding). Svineproducenter skal desuden oplyse, om de har opdrættet dyrene indendørs siden fravænning (en årlig indberetning).

Nem indberetning  Der er flere muligheder for elektronisk indberetning:

1. Indberetning via WWW.LANDMAND.DK

2. Indberetning via WWW.LANDBRUGSINDBERETNING.DK

3. Ved de store slagterier bliver det muligt at foretage indberetningen, samtidigt med at man tilmelder sine slagtedyr

4. Som yderste nødløsning kan der ske indberetning via papirformular, som skal følge dyret til slagtestedet

For yderligere oplysninger – kontakt svinekonsulent Mette Sjold Sørensen.