10
Jun
HUSK! Nye regler i svinestalden fra 1. juli

Fra den 1. juli skal du sørge for, at følgende ting er på plads i din svinestald:

Fast eller drænet gulv i stalde til smågrise og slagtesvin
Fuldspaltegulv bliver forbudt. I stedet er kravet, at der skal være fast eller drænet gulv i smågrisenes og slagtesvinenes stier – på henholdsvis mindst halvdelen af minimumsarealkravet ved smågrisene og på mindst en tredjedel af minimumsarealkravet ved slagtegrisene.

Overbrusningsanlæg
I alle stier til avls- og slagtesvin samt til smågrise over 20 kg skal der være installeret en anordning, der kan regulere dyrenes kropstemperatur – fx et overbrusningsanlæg.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Lisbeth Shooter.