12
Dec
Sidste frist for at indskyde på 30 % ratepensionsordning

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at indbetale op til 30 % af årets skattepligtige overskud fra din virksomhed på en ratepensionsordning. Bemærk, at denne ordning udløber ved udgangen af 2014. Hvis du vil nedbringe din skat i 2014, er det derfor vigtigt, at indbetalingen sker inden årsskiftet.

Beregningsgrundlaget er virksomhedens overskud før fradrag af renteomkostninger m.v. Eventuel ejendomsavance indgår ikke i grundlaget.

Kontakt din konsulent, hvis du har brug for hjælp.