10
Sep
Husk at søge friplads eller tilskud til daginstitution

Hvis din husstands samlede indkomst er 540.000 kr. eller derunder, kan I få tilskud til børnenes daginstitutionspladser. En samlet indkomst på under 174.000 kr. berettiger til friplads.

Indkomsten må ikke indeholde afskrivninger udover to procent for bygninger og udover ti procent på inventar samt besætningsnedskrivning og fremført underskud.

For selvstændige er det forskudsregistreringen, som danner grundlag for beregningen af tilskuddets størrelse. Du kan ikke søge tilskud med tilbagevirkende kraft, men der vil ske en efterregulering på grundlag af årsopgørelsen.

Kontakt økonomikonsulent Bo Sigersted, hvis du har spørgsmål.