15
Okt
Husk testamentet ved ejerskifte

Af juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær

Når du skal overtage eller overdrage en virksomhed, er det vigtigt, at du får tilpasset dit testamente til din nye livssituation.

Gennem testamentet sikrer du først og fremmest dine nærmeste, og som virksomhedsejer kan du ligeledes sikre, at din virksomhed kan køre videre, selvom du skulle komme af dage i utide.

Hvad skal den nye ejer af virksomheden være opmærksom på?
Hvis du står og skal overtage en virksomhed, men indtil nu ikke har ejet de store værdier og endnu ikke har stiftet familie – så er det ikke sikkert, at du hidtil har haft grund til at få oprettet et testamente. Men det har du nu.

Du bør herudover også få oprettet en fuldmagt – fx en fremtidsfuldmagt, som vi tidligere har skrevet om – som træder i kraft, hvis du ikke længere er beslutningsdygtig.

Udgangspunktet for oprettelsen af testamentet og fuldmagten er, at du overvejer, hvad der skal ske med din virksomhed, hvis du pludselig ikke længere er her i morgen – mentalt eller fysisk.

Testamentet kan bruges til at bestemme, hvem der skal overtage virksomheden ved død, og fremtidsfuldmagten til at bestemme, hvem der skal varetage dine interesser ved alvorlig sygdom. Det er vigtigt, at de to dokumenter passer sammen og i fællesskab understøtter en overordnet plan for, hvordan virksomheden kan drives videre, hvis du bliver syg eller afgår ved døden.

Hvis du ikke har børn, er det med de nye regler om nedsat bo- og gaveafgift blevet muligt, at du kan testere erhvervsmæssige aktiver til dine søskende eller deres børn eller børnebørn til den lave afgift, der p.t. ligger på 7 procent – og desuden undgå at betale den dyre tillægsboafgift på 25 procent.

Når du overtager virksomheden, skal du løbende sørge for at revurdere, om dit testamente stadig lever op til dine ønsker. Det er ikke sikkert, at dine ønsker, når du overtager virksomheden, er de samme som efter 5, 10 eller 20 år. Dine familierelationer og din økonomi kan jo ændre sig i løbet af livet.

Hvad skal overdrager af virksomheden være opmærksom på?
Mange virksomhedsejere har heldigvis fået lagt en plan for, hvem der skal arve virksomheden ved død. Hvis du overdrager din virksomhed i levende live, bliver det imidlertid nødvendigt med en tilpasning af testamentet til den nye livssituation på den anden side af generationsskiftet.

Testamentet skal regulere, hvordan de værdier, du efterlader dig ved din død, skal fordeles. Det er derfor nødvendigt, at du grundigt overvejer, hvordan den tilbageværende formue bedst fordeles under hensyntagen til såvel den arving, der har overtaget din virksomhed, som de øvrige arvinger. Herunder bør du bl.a. tage højde for vilkårene for din ægtefælle, i tilfælde af at han/hun lever længere end dig.

Der findes mange forskellige løsninger, du kan benytte dig af, når testamentet skal tilpasses den nye situation efter generationsskiftet. Det er fx en mulighed at begrænse arven til modtageren af virksomheden eller andre arvinger, ligesom modtageren har mulighed for selv at give afkald på yderligere arv i forbindelse med generationsskiftet. I mange tilfælde bliver et delvist arveafkald fra ægtefællen også aktuelt. Har du eller din ægtefælle børn fra tidligere ægteskaber, bliver overvejelserne om testamentet særligt komplicerede – og ikke mindre presserende.

Hvis du ved generationsskiftet overdrager din virksomhed med finansiering via et anfordringslån (rentefrit familielån), skal du tage højde for dette i dit testamente. Ved din død forfalder lånet nemlig til betaling, og vil dermed være et aktiv i dødsboet. Du skal derfor forholde dig til, om den nye ejer af virksomheden skal arve tilstrækkelige midler til at kunne indfri mellemværendet. Det kan i nogle tilfælde være afgørende for virksomhedens overlevelse.

Når testamentet skal tilpasses den nye situation, er det for nogen nok at få oprettet en kodicil – dvs. et tillæg til det eksisterende testamente, som blot beskriver ændringerne i forhold hertil. Er der tale om mere omfangsrige ændringer, anbefales det dog, at du får udarbejdet et helt nyt testamente for at undgå uoverensstemmelser mellem testamente og kodicil og deraf følgende fortolkningstvivl, når arven skal fordeles.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at få oprettet eller ændret i dit testamente, er du velkommen til at kontakte mig (Rikke Gade Trinskjær).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.