11
Nov
Huslejenævn: Tilladt at levere gratis varme til lejer

”Varmen må ikke være indeholdt i huslejen”, siger lejeloven, men ifølge en afgørelse i Huslejenævnet, må man til gengæld gerne levere gratis varme til sin lejer – det kræver dog, at varmen reelt er gratis, og at eksempelvis varmeforbruget ikke påvirker huslejen. Vilkåret om gratis varme ser til gengæld ud til at kunne begrunde en højere husleje.

Mange udlejere i landbruget producerer selv varme til deres lejer – og kan af den årsag ikke opgøre den eksakte udgift til varme. Som følge heraf kan udlejer ikke lave korrekte varmeregnskaber, som lejeloven forlanger, at udlejer skal.

Men hos Patriotisk Selskab har vi fundet en model til at løse problemstillingen, som ifølge afgørelsen på en sag, vi sammen med en kunde har kørt i Huslejenævnet, er tilladt. Det skal dog bemærkes, at klagefristen på afgørelsen endnu ikke er udløbet.

Forskellen på varme, der er indeholdt i huslejen, og gratis varme
Ifølge Huslejenævnets afgørelse er Patriotisk Selskabs løsningsmodel, hvor der leveres gratis varme til lejer, tilladt. Men er gratis varme ikke det samme, som at varmen er indeholdt i lejen – hvilket den ikke må være ifølge lejeloven?

Nej, der er en afgørende forskel. Men det er en kompliceret sag, og hvis det er noget, du overvejer at gøre, anbefaler vi, at du søger juridisk rådgivning, før du fører det ud i livet. Det kan også ske, at der er særlige forhold på din ejendom, som gør, at du ikke kan vælge at levere gratis varme.

Hvis du leverer gratis varme til din lejer, er det et krav, at varmen reelt set skal være gratis. Det vil sige, at du ikke kan justere huslejen som følge af lejers forbrug. Bruger lejer eksempelvis rigtig meget varme, kan du ikke sætte huslejen op som følge heraf. Huslejen kan heller ikke justeres som følge af eventuelle politiske beslutninger, som hvis der fx skulle komme afgifter på olie og brænde. Til gengæld er det okay fra start af at sætte huslejen lidt højere, end du ellers ville have sat den, fordi det er en fordel for lejer, at der følger gratis varme med.

Fordelen ved at levere gratis varme er først og fremmest, at der ikke skal udarbejdes varmeregnskaber. Derudover har der, for de af vores kunder, som leverer gratis varme til deres lejer, vist sig en anden positiv side af sagen: Når varmen er gratis, bliver ejendommene varmet bedre op, hvilket medfører, at der er færre problemer med fugt og skimmelsvamp. Det kan på sigt føre til, at vedligeholdelsesudgifterne falder.

Husk!
Dét at levere gratis varme, som ikke er indeholdt i huslejen, er en relativt ny løsningsmodel. Hos Patriotisk Selskab kan vi naturligvis ikke garantere, at der ikke på et tidspunkt vil komme en pligt til at afregne lejers varmeforbrug.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Kirsten Dühr.

Opdatering den 19. juni 2018
Patriotisk Selskab er bekendt med, at retten i Næstved netop har afsagt en dom i en sag, hvor formuleringen om gratis varme var anvendt. I det konkrete tilfælde fandt retten, at der var tale om forsøg på omgåelse af, at en udlejer alene kan opkræve betaling for varme på baggrund af et forbrugsregnskab. Selvom afgørelsen er konkret begrundet, anbefaler Patriotisk Selskab for nuværende ikke, at man som udlejer anvender konstruktionen omkring levering af gratis varme, men at man i stedet opkræver varme efter forbrug. Spørgsmål kan rettes til juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær.