06
Jul
Hvem er begunstiget på dine pensionsordninger?

Af juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær

Når du afgår ved døden, vil udbetalinger fra dine pensionsordninger automatisk følge begunstigelsesrækkefølgen i forsikringsaftaleloven, med mindre du aktivt har indsat en begunstiget.

Vær opmærksom på, at begunstigelsesrækkefølgen blev ændret pr. 1. januar 2008. Indtil denne dato var det i første række ægtefællen, der modtog udbetalinger, derefter livsarvinger (børn, børnebørn m.v.), og på sidstepladsen arvinger iht. testamente eller arvelovens regler. Fra januar 2008 er afdødes samlever gennem 2 år, eller med hvem afdøde har eller venter barn indsat på andenpladsen, dvs. før livsarvingerne.

Hos nogle pensionskasser er der truffet beslutning om at anvende de nye regler, også på ordninger etableret før 2008, mens andre fortsat kører med den gamle begunstigelsesrækkefølge for ordninger oprettet før 2008. Hvis din ordning er oprettet før 2008, skal du derfor være opmærksom på, at begunstigelsesrækkefølgen kan være ændret, så din samlever efter 2 års samliv automatisk bliver begunstiget forud for dine børn og børnebørn.

Hvis ikke du allerede via en begunstigelse har taget udtrykkelig stilling til, hvem der skal have udbetalingerne fra dine pensionsordninger ved din død, bør du overveje at gøre det. Som minimum bør du undersøge, hvilken begunstigelsesrækkefølge der anvendes på din ordning, så du ved, om midlerne tilfalder dine livsarvinger eller din samlever. Ønsker du, at din ægtefælle skal være den primære begunstigede, behøver du ikke at foretage dig noget. Men afgår din ægtefælle ved døden, og etablerer du efterfølgende et nyt samlivsforhold, skal du huske at tage stilling til, om det er dine livsarvinger eller din samlever, der skal være primært begunstiget.

Begunstigelsen sker ved meddelelse til pensionskassen og kan ikke ske ved testamente.