05
Jun
Ikke mere krav om ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller

Den 1. januar 2018 trådte en lovændring i kraft, som betyder, at det ikke længere kræver en tinglyst ægtepagt, hvis man som ægtefæller vil give hinanden større gaver.

Tidligere var større gaver, givet uden en tinglyst ægtepagt, ikke gyldige, hverken mellem ægtefæller eller over for tredjemand. Giverægtefællen kunne kræve gaven tilbage, og givers kreditorer kunne foretage udlæg i gaven, hvis der ikke var oprettet en gyldig gaveægtepagt.

Med de nye regler er det fortsat vigtigt at få lavet et gavebrev som dokumentation for gaven, men ægtepagten er nu unødvendig, medmindre gaven skal være særeje for modtageren.

Lovændringen gælder ikke kun fremover, men får også tilbagevirkende kraft, hvad angår gaver givet til en ægtefælle før den 1. januar 2018 uden opfyldelse af ægtepagtskravet. Disse gaver bliver gyldige pr. 1. januar 2018.

Kreditors mulighed for at søge fyldestgørelse hos den modtagende ægtefælle er taget ud af ægtefællelovgivningen, idet reglerne for omstødelse af gaver i stedet er lagt over i konkurslovens omstødelsessystem, for så vidt angår gaver givet efter lovens ikrafttræden.

Omstødelse af gaver kræver konkursbegæring mod giveren
De nye regler, der er blevet indført i konkursloven, omhandler omstødelse af gaver til nærstående givet den 1. januar 2018 eller senere.

Hvis en kreditor indgiver en konkursbegæring mod den givende ægtefælle, kan gaven, hvis den er fuldbyrdet inden for det seneste halve år, kræves omstødt. Er gaven givet inden for de seneste to år, kan den også omstødes, medmindre modtageren kan påvise, at giveren hverken var eller blev insolvent af at give gaven og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.

Gaver mellem ægtefæller, som fuldbyrdes efter den 1. januar 2018 , kan – under samme betingelser i øvrigt – søges omstødt uden tidsbegrænsning, hvis gaven stod i åbenbart misforhold til giverægtefællens økonomiske forhold.

Med andre ord forudsætter en omstødelse af en gave nu, at en kreditor indgiver en konkursbegæring mod giverægtefællen. Der kan ikke ske omstødelse af lejlighedsgaver og understøttelser, der ikke stod i misforhold til giverens økonomiske forhold.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær.