31
Mar
Indberetning af moms 2014

Færre momsafregninger
SKAT sender i disse dage besked til Digital postkasse, hvis der er ændringer i afregningsperioden.

Fra 1. januar 2014 er omsætningsgrundlaget for momsindberetning ændret til følgende:

Halvårsafregning  – momspligtig omsætning under 5 mio. kr.
Kvartalsafregning  – momspligtig omsætning mellem 5 – 50 mio. kr.
Månedsafregning  – momspligtig omsætning over 50 mio. kr.

Fristerne for indberetning og betaling for kvartals- og halvårsmoms er 2 måneder efter afregningsperiodens udløb.

Fristen for indberetning og betaling af månedsmoms er den 25. i efterfølgende måned.

Evt. spørgsmål, kontakt venligst Tina Christiansen, tlf. 6315 5427 eller tch@patriotisk.dk