12
Okt
Indbetaling til Udviklingspuljen for Plantesektoren

Vi har vurderet, at det er nødvendigt at sikre Plantesektorens faglige arbejde ved en indbetaling til Udviklingspuljen på 2. kr. pr. ha. Dermed sikres, at arbejdet med at forbedre erhvervets bundlinje fortsættes. Uden en medfinansiering fra erhvervet til den offentlige finansiering kan væsentlige opgaver ikke løses.

Her kan du læse mere om, hvad pengene går til:

Hvorfor er de 2 kr. nødvendige? Kort oversigt
Folder om brugerstyret finansiering.

Formålet er bl.a., at:

  • kunne fortsætte og bevare kvaliteten i de uafhængige landsforsøg, som er helt unikke i Europa og er din garanti for, at du kun køber noget, der virker
  • kunne bevare og styrke det faglige beredskab, som er afgørende, når eksempelvis diskussioner om Boxer og Roundup raser

 

Vi opfordrer til, at alle bakker op om tiltaget. Hvis nogen fravælger indbetalingen, betales deres bidrag som bekendt af de øvrige medlemmer.