22
Jan
Indgå ægtepagt, inden I bliver gift

Vi anbefaler på det kraftigste, at du som virksomhedsejer sørger for at få lavet en ægtepagt sammen med din (kommende) ægtefælle, inden I gifter jer – og at I får professionel hjælp til at lave den, så den bliver skræddersyet den situation, I står i. Til arrangementet ”I krig og kærlighed: Ægtefællers og samleveres retsstilling i live som ved død” den 10. februar vil der blive fortalt mere om ægtepagt og andre juridiske og økonomiske forhold, du bør tage stilling til, når det kommer til dine aktiver.

Det er ofte den ene part i et ægteskab, der ejer virksomheden. Men udgangspunktet for et ægteskab er, at værdierne fordeles ligeligt ved en eventuel skilsmisse.

”Det kan gøre det svært – hvis ikke umuligt – for virksomhedsejeren at fortsætte sin virksomhed efter et endt ægteskab”, forklarer juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær. ”Typisk er virksomheden ejers største værdi – det er her, pengene er kanaliseret hen. Når ejer så skal af med halvdelen, vil han ofte skulle ud at optage lån. Og det er jo slet ikke sikkert, at virksomhedens likviditet kan bære et stort lån, eller at banken vil være med”.

Det kan altså konkluderes, at du og din ægtefælle bør sørge for at få lavet en ægtepagt, så aktiverne ikke fordeles 50/50.

”Ægtepagten bør laves, før man bliver gift. Ellers risikerer man, at man pludselig er uenige, og hvis den ene part ikke vil skrive under på en ægtepagt, når ægteskabet er indgået, så er der ikke noget at gøre – så fordeles aktiverne ligeligt ved skilsmisse”, siger juridisk konsulent Bodil Just og fortsætter skrækscenariet:

”Både mand og kone ender måske med at få en advokat, og de to advokater vil kæmpe med næb og kløer for at sikre, at den, de repræsenterer, går ud af ægteskabet med mest muligt. Men dette kan undgås, hvis man er på forkant og – mens man stadig er venner – får udformet en god og fair ægtepagt, der sikrer, at den ene part kan beholde sin virksomhed, uden at den anden kommer til at stå uden midler ved en skilsmisse”.

Ægtepagten skal skræddersys
”En ægtepagt kan udformes på mange forskellige måder og skal skræddersys til det enkelte ægtepar. Derfor er det en dårlig idé selv at gå i gang. Det er bedre at få professionel hjælp til at udforme den, så man ved, at der er en sikker køreplan, hvis ægteskabet ikke skulle gå som håbet”, understreger Rikke Gade Trinskjær og afslutter:

”En ægtepagt kan meget mere end at bestemme en fast procentdel af aktiverne, der skal gå til den ene og en fast procentdel, der skal gå til den anden. Bl.a. kan man gøre forskellige aktiver til særejer, fx virksomheden, og man kan lave op- og nedtrapninger. Hjælper konen eksempelvis til i mandens virksomhed, er det måske ikke den rigtige løsning, hvis hun går tomhændet ud af ægteskabet. Forskellige aktiver som sommerhus, værdipapirer osv. kan tilskrives hende som særeje, evt. gradvis eller efter en nærmere bestemt årrække”.

I krig og kærlighed
Til eftermiddagsmødet ”I krig og kærlighed: Ægtefællers og samleveres retsstilling i live som ved død” den 10. februar klokken 13-16  vil vi præsentere emnet ”ægtepagt” nærmere – sammen med en række andre juridiske og økonomiske forhold, du bør tage stilling til, når det kommer til dine aktiver, uanset hvilken livssituation du befinder dig i. Det er muligt at læse mere om samt tilmelde sig arrangementet her.