05
Nov
Indretning af stalde til smågrise og slagtesvin

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Succes med staldindretning kræver kendskab til, hvordan teknik, sundhed, griseadfærd, arbejdsrutiner og lovgivning bedst kombineres. Vi gennemgår her nogle af de overvejelser, der bør gøres.

Udbyttet af en god staldindretning kan nydes i mange år og spare mange ærgrelser. Men det kræver, at den eksisterende viden på området benyttes, når stalden bygges eller renoveres. Der findes ingen 100 % løsninger, men en række kombinationer, som på hver sin måde virker bedst sammen.

Foderautomat med hovedskulderadskillelse

Foderautomat med hoved-/skulderadskillelse

Tør- eller vådfoder?
Valget mellem tør- eller vådfoder giver anledning til mange overvejelser mellem foderforbrug og mængden af teknik i stalden. Her er det vigtigt, at både interessen for og den tekniske viden er til stede, hvis der vælges vådfodring. Der er altid individuelle præferencer, der skal tages hensyn til.

Foruden lovkrav til gulvtype og areal pr. grise skal der også tages hensyn til lovgivningen om rode- og beskæftigelsesmateriale. Her er det en god ide på forhånd at have tænkt ind, hvordan kravet opfyldes.

Staldindretningen baseres ofte på erfaringer fra eksisterende stalde, men enkelte forsøger sig med nyt, som f.eks. storstier med vægte. Kendetegnende er ofte, at valgene sker ud fra et ønske om mindst muligt arbejdsindsats med størst mulig effekt.

Indtjeningen skal forbedres
Ved staldindretning er huskelisten lang og ønskelisten endnu længere. De endelige overvejelser og beslutninger skal dog altid være baseret på et kvalificeret grundlag. Hvis vi de kommende år skal forbedre indtjeningen, skal der forsat udvikles på den måden grise opstaldes, så deres sundhedspotentiale udnyttes.

At få indrettet en stald kræver erfaring med at få stald, grise og personale til at fungere bedst muligt sammen, og der er altid gode råd at hente hos de specialiserede rådgivere inden for vækstmanagementgruppen. Vores råd tager altid udgangspunkt i din bundlinje.

Læs mere om emnet i “Hyologisk”, november 2013 eller kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen og hør mere.