21
Maj
Indsatsplaner for grundvand i Assens Kommune

Assens Kommune har sendt en revideret version af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune i offentlig høring. Planen er en revision af den første indsatsplan udarbejdet af Fyns Amt 2006. Forslaget til indsatsplanen kan ses her.

Indsatsplanen opstiller en række aktiviteter, som vandværker, lodsejere og kommune skal søge at gennemføre ad frivillighedens vej i et område med særlige drikkevandsinteresser. Indsatsplanen vil betyde, at der bl.a. stilles skrappere krav til kvælstofudvaskningen fra marker i indsatsområderne.

Der er høringsfrist den 10. juni 2014

Vi hjælper gerne med udarbejdelsen af et høringssvar, hvis du er berørt af indsatsplanerne. Prisen for et høringssvar er 2-4.000 kr. Det er også muligt, at gå sammen med andre lodsejere og få udarbejdet et fælles høringssvar. Hvis der ønskes et fælles høringssvar, bedes I kontakte os for en pris.

Kontakt Tine Marquard Zimmermann på telefon 6315 5424 eller e-mail tmz@patriotisk.dk.

Kortet viser de berørte områder. (Link til Grundkort Fyn)
Kort indsatsområder