21
Nov
Jagt i fremtiden?

Der er de seneste år sket ændringer i lovgivningen, der regulerer jagten. Det kan frygtes, at der vil ske flere reguleringer i fremtiden, hvilket i sidste ende kan betyde en økonomisk forringelse for mange af de ejendomme, som Patriotisk Selskabs medlemmer ejer.

Det er derfor vigtigt, at vi fra land- og skovbrugets side bakker op om de kræfter, der forsøger at bevare og udvikle jagtudøvelsen i Danmark således, at vores børn og børnebørn får samme muligheder for at opleve naturen, som vi selv har. I den forbindelse vil Patriotisk Selskab opfordre til at bakke om og støtte foreningen Bæredygtig jagt, så der kan tilvejebringes så stærk en indsats som overhovedet muligt i forbindelse med en kommende lovrevision.

På dette link kan du finde mere information om, hvordan du støtter Bæredygtig jagts arbejde.

– Bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen