Ansættelsespolitik

Hos Patriotisk Selskab vil vi gerne være en af Danmarks bedste arbejdspladser på vores felt. Vi ønsker at tiltrække og fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere, og det er derfor et mål for os at være en attraktiv arbejdsplads.

Vi værner om vores medarbejdere ved at styrke de faglige kompetencer hos den enkelte og prioritere medarbejderudvikling, personaleledelse og et godt arbejdsmiljø, ligesom vi tilstræber, at der er tryghed i ansættelsen, og at medarbejdernes ressourcer bliver anvendt bedst muligt.

For at sikre løbende opfølgning og forbedring følger vi årligt op på hvert af ovennævnte områder i en intern trivselsundersøgelse. Herudover har medarbejderne en række tilbud på det sundhedsmæssige område, så som gratis frugt og mulighed for massage. Der er via ansættelsesforholdet desuden mulighed for at tegne en attraktiv sundhedsforsikring.