Praktikant til Planteavlsafdelingen foråret 2020

Vil du gerne afprøve dine kompetencer inden for rådgivning og planteavl? Så tilbyder vi en praktikplads i forårsmånederne 2020. Den primære opgave vil være at assistere konsulenterne i afdelingen ved udarbejdelse af fællesskemaer (EU-ansøgninger). Du vil også komme til at deltage i de praktiske opgaver i vores forsøgsafdeling samt ”snuse” lidt til planteavlsrådgivning, ligesom der løbende vil være aktuelle planteavlsopgaver, som skal løses i samarbejde med de øvrige planteavlskonsulenter.

Om Patriotisk Selskab
Patriotisk Selskab er en rådgivningsvirksomhed i Odense, hvor ca. 80 engagerede medarbejdere yder rådgivning til professionelle jordbrugsvirksomheder inden for hovedområderne økonomi og regnskab, planteavl, husdyr, miljø og jura.

Planteavlsteamet
Du bliver i perioden en del af et team bestående af 16 medarbejdere, der alle brænder for at yde skarp planteavlsrådgivning i marken. Da vi er en landsdækkende virksomhed, kommer vi vidt omkring og rådgiver kunder med forskellige geografiske og klimatiske forhold. Vi har en varieret hverdag med plantefaglige udfordringer.

Hvad arbejder vi med?
Planteavlsafdelingen har stor erfaring inden for produktionsrådgivning i marken og rådgiver 415 medlemmer med et samlet landbrugsareal på mere end 130.000 ha. Heraf er 200 medlemmer, der driver planteproduktion på over 103.000 ha, tilmeldt vores udvidede besøgsordning, der indebærer, at konsulenterne foretager 3-4 markbesøg i vækstsæsonen. Afdelingen er således danmarksmester i markbesøg.

Gennem markbesøgene sikres god kvalitet i den faglige rådgivning, hvad enten det drejer sig om strategisk planlægning, afgrødevalg – herunder frø og specialafgrøder – eller telefonrådgivning. Vi lægger desuden stor vægt på at følge op på rådgivningen, især på de enkelte markers særlige forhold, så driften hele tiden kan optimeres, og eventuelle problemer kan tages i opløbet. Vi kontakter gerne kernekunder uopfordret, hvis det er relevant.

Du er

 

Det vil være en fordel, hvis du har egen bil eller kan låne en, da vi har kunder over hele Danmark.

Ansøgning
Ansøgning, cv, evt. eksamensbeviser og udtalelser uden cpr-nr. sendes til HR-konsulent Anne Jensen på praktikant@patriotisk.dk senest fredag den 22. november 2019. Vi gør opmærksom på, at vi løbende indkalder til samtale.

Hvis du har spørgsmål til praktikopholdet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Karen Linddal Pedersen.

Se jobopslaget som PDF her.