Personaleforening

Hos Patriotisk Selskab har vi en personaleforening, der skal fremme de sociale forhold og styrke sammenholdet personalet imellem – det kan både være i arbejdstiden og i fritiden. Der arrangeres jævnligt sportsaktiviteter, udflugter, fester, kulturelle arrangementer og familiearrangementer.

Enhver ansat hos Patriotisk Selskab optages pr. automatik efter 3 måneders ansættelse. Kontingentet fratrækkes over månedslønnen, og elever og studentermedhjælpere betaler halv pris. Patriotisk Selskab giver et tilskud svarende til det årlige kontingentbeløb pr. ansat.

Medlemskabet ophører, når ansættelsesforholdet i Patriotisk Selskab slutter.

Personaleforeningen markerer jubilæer, runde fødselsdage m.m. med en gave, som varierer alt efter, hvilken mærkedag det drejer sig om.

De aktiviteter, der afholdes, planlægges og koordineres af Personaleforeningens bestyrelse, som består af 5 medarbejdere, der er valgt for 2 år ad gangen.