Uddannelsespolitik

Vi ønsker at skabe gode betingelser for vores medarbejderes faglige og personlige udvikling, så de kan udvikle deres kompetencer og anvende dem i det daglige arbejde.

Derfor gennemfører vi årligt medarbejdersamtaler på individuelt plan, hvor medarbejderen og lederen følger op på det forgangne års mål og i samme ombæring aftaler nye individuelle mål for den kommende periode samt hvilke udviklingstiltag, der skal iværksættes.