26
Jun
Jordprøveudtagning: Optimér din planteavl

Af planteavlskonsulent Morten Holmgaard

Optimér jordbundstallene og få mest mulig ud af din planteavl. Med en jordprøveudtagning og en standardanalysepakke får du et godt grundlag for at forbedre planteavlen. Bestil allerede nu til udtagning efter høsten 2014.

Overordnet har økonomien i planteavlen været fornuftig de seneste år, og det bør udnyttes til at optimere jordbundstallene og lappe eventuelle huller for tidligere tiders besparelser.

For at dette ikke sker i blinde, anbefaler vi, at der udtages jordprøver ca. hvert 5 år. En standardanalysepakke indeholder reaktions-, fosfor-, kali- og magnesiumtal, som er de væsentlige parametre. Foruden disse kan der analyseres for andre næringsstoffer, hvis der er mistanke om særlige forhold, eksempelvis i pletter med dårlig vækst.

Dyrkningsegenskaber
Igen i år tilbyder vi analysering af jordprøver for indhold af ler og organisk kulstof, så der fås information om jordens ”Dexter ratio”. Dexter ratio viser, hvor jordens dyrkningsegenskaber er forringede – dvs., hvor der er øget risiko for slemning, hvor det er svært at lave ordentligt såbed osv. – og hvor galt det står til.

En Dexter ratio på 10 markerer en gradvis overgang fra jord med gode dyrkningsegenskaber til jord med forringede dyrkningsegenskaber. I praksis bruges Dexter ratio til at få et overblik over, hvor tæt jorden er på at have forringede dyrkningsegenskaber, eller – hvis den allerede har forringede dyrkningsegenskaber – hvor alvorligt det er, og hvor lang tid der vil gå, før de gode dyrkningsegenskaber er tilbage.

Kort sagt: Dexter ratio er på lerjorde et redskab til at vurdere, om det kan gå at fjerne halm og tære på jordens indhold af organisk materiale, eller om der skal tilføres mere organisk materiale ved at snitte halm, tilføre organisk gødning eller øge andelen af frøgræs og efterafgrøder.

Minimum 200 ha
For hver 10. standardjordprøve udtages der gratis én Dexter-jordprøve. Eneste krav er, at der som minimum udtages jordprøver på 200 ha for at sikre en vis variation i prøverne. Ønskes flere Dexter analyser eller Dexter analyser ved udtagning af mindre end 200 ha, betales der ekstra herfor.

Dexter ratio udtages positionsbestemt med GPS i en plet på cirka 5 meter i diameter, hvilket betyder, at man ved næste jordprøveudtagning kan genfinde stedet og analysere, hvordan Dexter ratioen har ændret sig siden sidst. Derved får man et indblik i, hvordan den nuværende drift påvirker jordens dyrkningsegenskaber.

For bestilling af jordprøver til udtagning efter høst 2014, kontakt planteavlskonsulent Morten Holmgaard på telefon 4036 7319.