04
Dec
Julefrokost og julegaver til ansatte – skatteregler

Julen nærmer sig, og måske du gerne vil give dine medarbejdere en julegave eller holde en julefrokost. Men hvordan er det nu lige, skattereglerne er?

Julegaver
Udgiften til julegaver til dine medarbejdere er en personaleudgift, som du kan trække fra i den skattepligtige indkomst som driftsomkostning.

Bliver mine medarbejdere beskattet af julegaven?
Ja, hvis du ikke har styr på værdisatserne.

For hele indkomståret 2018 kan du som arbejdsgiver give en ansat gaver for op til 1.100 kr., uden at den ansatte bliver beskattet af gavernes værdi. Hvis gavebeløbet overstiges, beskattes den ansatte af hele beløbet. Dog gælder en særlig 800 kr.-regel for julegaver. Hvis julegaven har en værdi af højst 800 kr., bliver den ansatte ikke beskattet af denne værdi – heller ikke selvom medarbejderen samlet set i årets løb har modtaget gaver for over 1.100 kr.

Modtager medarbejderen fx en julegave til en værdi af 800 kr., og har medarbejderen tidligere modtaget en gave til en værdi af 500 kr., så er det kun de 500 kr., medarbejderen skal beskattes af.

Som arbejdsgiver er det din pligt at indberette alle skattepligtige personalegoder.

Julegaver i form af kontanter eller gavekort er altid skattepligtige, så giv hellere en ”rigtig” gave.

Kan jeg fratrække moms?
Momsen kan ikke fratrækkes i momsregnskabet. Til gengæld har du skattemæssigt fradrag for gaverne – også for momsudgiften.

Julefrokost

Julefrokost for medarbejdere
Hvis du holder julefrokost for dine ansatte og evt. også deres ægtefæller og ulønnede medarbejdere samt din hustru og dig selv, er det en fradragsberettiget personaleudgift.

Skal mine medarbejdere beskattes af julefrokosten?
Nej. Så længe julefrokosten er af rimeligt omfang og varighed, betragtes den som et skattefrit personalegode.

Julefrokost for samarbejdspartnere
Hvis samarbejdspartnere ligeledes deltager i julefrokosten, skal udgiften til disse personer behandles som repræsentation, det vil sige, at der kun er fradrag for 25 % af udgifterne.

Kan jeg fratrække moms?
Det kommer an på, hvor du holder julefrokosten.

Hvis du afholder julefrokosten i virksomhedens egne lokaler – så nej. Du kan heller ikke få fradraget momsen af udgifter til eventuel underholdning som fx musik. Momsbeløbet indgår dog i den udgift, som du skattemæssigt har fradrag for.

Hvis du afholder julefrokosten på restaurant, hotel eller andet, kan 25 % af momsen fratrækkes i momsregnskabet. Det gælder også udgifterne for dig selv og din ægtefælle.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jens Kring.