12
Dec
Julegaver til medarbejderne

Af konsulent Maria Bendtsen       

Vær opmærksom på skattereglerne, når der i denne tid købes julegaver til medarbejderne. Overskrider gavens værdi det fastsatte julegaveloft, skal medarbejderne nemlig beskattes.

I mange virksomheder får medarbejderne hvert år en julehilsen og en julegave fra firmaet. I 2011 blev der indført en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kroner pr. medarbejder pr. år, hvilket betyder, at arbejdsgiver årligt kan give sine medarbejdere gaver til en værdi af 1.000 kroner. Heri er der friholdt et loft til julegaver på 700 kroner.

Arbejdsgiver kan give sine medarbejdere julegaver til en værdi af 1.000 kroner, hvis vedkommende ikke giver andre gaver i løbet af året. Får medarbejderne f.eks. også fødselsdagsgaver, kan det være en god idé at holde sig til en julegave, der maksimalt har en værdi på 700 kroner. På den måde vil julegaven være skattefri, uanset om bagatelgrænsen på 1.000 kroner samlet set bliver overskredet.

Bagatelgrænse
Får medarbejderen f.eks. en julegave til 1.000 kroner og en fødselsdagsgave til 300 kroner, så bliver vedkommende beskattet af hele beløbet på 1.300 kroner. Det sker, fordi både den samlede bagatelgrænse og julegaveloftet er overskredet.

Hvis medarbejderen får en julegave på 700 kroner og en fødselsdagsgave på 400 kroner, så bliver medarbejderen beskattet af 400 kroner, fordi bagatelgrænsen samlet set er overskredet, mens julegaveloftet ikke er overskredet.

Får medarbejderen derimod en julegave på 700 kroner og en fødselsdagsgave på 300 kroner, så er der ingen beskatning, fordi den samlede bagatelgrænse ikke er overskredet.

Kontantgaver er altid skattepligtige
Ud over julegavens værdi i kroner og øre er det også vigtigt at være opmærksom på, hvad det er for gave, medarbejderne får foræret.

Kontantgaver er altid skattepligtige, og det er gavekort også. Der er dog den undtagelse, at gaven godt kan gives skattefri, hvis medarbejderen med sit gavekort kan vælge over en liste af forskellige gaver. Hvis beløbet holder sig inden for beløbsgrænsen og ikke kan byttes til noget andet, så kan gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold også gives skattefrit.

Indberetningspligten
Det er medarbejderens ansvar at indberette beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren i løbet af året giver gaver, som samlet set har en værdi, der overskrider 1.000 kroner.

Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis han har givet en gave, hvis værdi i sig selv overstiger 1.000 kroner.

For yderligere oplysninger – kontakt konsulent Maria Bendtsen.