11
Jun
Kæmpe forskel mellem top og bund i 2018

Vi har nu de foreløbige tal til Driftsanalyser 2018/2019 klar. DU KAN SE DEM VED AT KLIKKE HER.

Ikke overraskende er det desværre et dystert billede, der tegner sig for 2018 både for planteavlere og svineproducenter. Det spåede prognoserne i seneste udgave af Driftsanalyser også om, men resultaterne ligger under prognosen. Samtidig er der store forskelle i resultaterne på de enkelte ejendomme.

Udsigterne for 2019-resultaterne er heldigvis lysere.

Mark
Resultatet i marken for 2018 er før renter, jordleje og tilskud opgjort til 130 kr. pr. ha, hvor prognosen fra Driftsanalyser 2017/2018 lød på 850 kr. pr. ha.

Den bedste halvdel har klaret sig markant bedre end gennemsnittet. For den bedste halvdel er der et gennemsnitligt dækningsbidrag II på 4.305 kr. pr. ha, mens det samlede gennemsnitlige dækningsbidrag II er helt nede på 2.643 kr. pr. ha. Nettoudbyttet for den bedste halvdel er 1.920 kr. pr. ha, mens det samlede gennemsnitlige nettoudbytte er 130 kr. pr. ha.

Der er altså store forskelle mellem de enkelte ejendomme, som især skyldes vejret. Vi kan end ikke inddele resultaterne i geografiske puljer, da helt lokale vejrforhold har været afgørende. To ens afgrøder med 20 kilometers afstand kan nemt have klaret sig vidt forskelligt, hvis den ene har fået en byge på det helt rigtige tidspunkt, mens den anden ikke har.

Herudover ser vi, at handelstidspunktet har været essentielt for, hvordan den enkelte ejendom har klaret sig. Resultaterne er bedst hos dem, der har solgt efter høst, hvor priserne var gode. Flere har dog indgået kontrakt om handel før høst – det har især været uheldigt for dem, der efterfølgende har fået nedklassificeret deres maltbyg til foderbyg.

BMG’s konkurs er indarbejdet i 2018-analyserne. Dog kommer konsekvenserne af konkursen også til at række ind i 2019, da ejendommene har skullet købe gødning ind på ny.

2019 tegner til at blive et bedre, mere moderat år i marken. Etableringen i efteråret var rigtig fin, og vækstsæsonen bliver derfor ikke lige så kort som i 2018. Tidligere på vækstsæsonen var der fare for tørke, men p.t. ser det alligevel ikke ud til, at det får stor indflydelse.

Svineproduktion
Svineproducenterne ligger generelt ret tæt på prognosen.

For årssøerne ligger det samlede resultat før renter på -69 kr. pr. årsso. Resultatet dækker over lave afregningspriser, samtidig med at der har været øgede energiomkostninger (fx til nedkøling og vand) pga. den varme sommer.

For smågrise rammer dækningsbidraget stort set prognosen med 4 kr. pr. stk., hvor forventningen var 3 kr. pr. stk. Resultatet før renter er på -14 kr. pr. stk. mod en forventning på -15 kr. pr. stk. – så igen tæt på prognosen.

For slagtesvin blev dækningsbidraget 5 kr. pr. stk., hvor forventningen lå på 6 kr. pr. stk., og nettoudbyttet på -38 kr. mod en forventning på -33 kr., altså en smule dårligere end prognosen. Det skyldes primært høje foderpriser pga. den dårlige høst – hvilket forplanter sig videre til 2019-resultaterne, da svineproducenterne også i første halvår af 2019 har måttet indkøbe foder udefra. Til gengæld er afregningspriserne opadgående.

Sammenligner man det gennemsnitlige dækningsbidrag II med gennemsnittet hos den bedste halvdel, er der, ligesom i markbruget, stor forskel, hvad angår smågrise og slagtesvin. For smågrisene er dækningsbidrag II hos den bedste halvdel på 23 kr. pr. stk. mod 4. kr. pr. stk. i det samlede gennemsnit. For slagtesvinene har den bedste halvdel et gennemsnitligt dækningsbidrag II på 32 kr. pr. stk. mod et samlet gennemsnit på 5 kr. pr. stk.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til tallene, er du velkommen til at kontakte mig (Sarah Lilaa).