19
Sep
Kan din nye ejendom rumme det husdyrhold, du ønsker?

Af miljørådgiver Kamilla From-Nielsen

Hvis du skal overtage en ejendom med husdyrproduktion, er det vigtigt, at får undersøgt, om ejendommen kan rumme de planer, du har for husdyrholdet. Her bør du være særlig opmærksom på, at ejendommen også skal have potentiale for en eventuel senere udvidelse af produktionen, hvis det er det, du ønsker.

Få screenet mulighederne for din husdyrproduktion, når du går i gang med et ejerskifte
Det anbefales at få foretaget en miljøscreening i forbindelse med et ejerskifte. I miljøscreeningen hjælper vi dig med at klarlægge, hvad der kan lade sig gøre på ejendommen og om de planer, du har lagt, lovligt kan udføres. Det kan også være en fordel med en miljøscreening, hvis du planlægger at fortsætte den nuværende produktion og vil sikre dig, at alting er, som det skal være.

Det er vigtigt, at du får foretaget miljøscreeningen i opstartsfasen af ejerskiftet. Det kan nemlig hurtigt forlænge ejerskiftet, hvis du når for langt med nogle planer, som viser sig ikke at kunne føres ud i livet. En miljøscreening er derfor en rigtig god investering.

Kan en ny miljøgodkendelse/-tilladelse være en fordel?
Ved miljøscreeningen finder du ud af, om det kan være en fordel at søge om en ny miljøgodkendelse eller –tilladelse. Der kan opleves en fordel ved at søge om miljøgodkendelse eller -tilladelse i den nye husdyrregulering, da reguleringen i mange henseender er mere fleksibel. Godkendelserne og tilladelserne gives ikke længere til et antal dyr i et bestemt vægtinterval, men til et produktionsareal. Det giver mulighed for at få fyldt staldene op – hvilket fx kan være en fordel, hvis du forventer at kunne øge effektiviteten af den nuværende produktion.

Derudover kan du søge godkendelse/tilladelse til en såkaldt flexgruppe. Det betyder, at du uden anmeldelse kan skifte mellem fx smågrise og slagtesvin og hermed får mulighed for at tilpasse din produktion til efterspørgslen på markedet.

En anden fordel er, at godkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov har en udnyttelsesfrist på seks år frem for to.

Hvis du har planer om eksempelvis at omlægge dyreholdet eller bygge en ny stald, slipper du ikke udenom en ny godkendelse eller tilladelse – og så kan du lige så godt være forberedt, inden du beslutter dit køb af ejendommen.

Læs mere om husdyrloven fra 2017 HER.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have lavet en miljøscreening, så er du velkommen til at kontakte mig (Kamilla From-Nielsen).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.