06
Apr
Kan du få andel af DLG’s overskud udbetalt?

DLG udsender i disse dage et overblik over deres handel og overskud for 2017 til andelshaverne.

Som andelshaver med over 150.000 kr. i andelskapital og en opsparet andelskapital 1, som udgør mere end 5 % af din gennemsnitlige årsomsætning, kan du få en andel af overskuddet udbetalt. Det kræver dog, at du selv aktivt meddeler dette til DLG snarest.

Du kan anmode om at få udbetalt 50 % af det seneste års deklarerede overskud/rentebetaling.

Kontakt økonomirådgiver Kasper Skovgaard Hansen, hvis du har spørgsmål.