20
Jan
Kan du få tilskud til et minivådområde?

Snart kan du igen søge om tilskud til et minivådområde.

Der er i den forbindelse kommet et nyt udpegningskort, som er gældende for ansøgningsrunden 2020. På Fyn betyder det, at mange arealer, som hidtil har været vurderet uegnede til minivådområder, nu er egnede.

Hvis du tidligere har set på udpegningskortet og fundet ud af, at du ikke havde nogen muligheder for at få tilskud til minivådområder, bør du derfor kigge igen.

Af de to følgende kort fra hhv. 2019 og 2020 ses, at der er meget mere grønt (egnede arealer) på kortet til 2020, end der var på kortet til 2019.


Udpegningskort 2019


Udpegningskort 2020

Landmand.dk kan du finde teoretisk mulige placeringer af minivådområder – beregnet ud fra bl.a. topografien, teoretiske oplande og udpegningskortet.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt oplandskonsulenterne – fx teamleder Kristian Petersen – og få gratis rådgivning og hjælp til at gennemgå din ejendom for mulige projekter.