21
Jan
Kan du øge din produktion med en ny miljøgodkendelse?

Mange kan få gavn af en miljøgodkendelse efter de ”nye” regler, som trådte i kraft i 2017. Især som svineproducent har du lige nu en anledning til at undersøge dine muligheder. Kan du få flere grise igennem, mens priserne er gode?

Med en miljøgodkendelse efter de nye regler kan du lovligt producere flere dyr i den samme stald, hvis du vel at mærke er blevet mere effektiv og producerer flere hold dyr på kortere tid. Det skyldes, at en miljøgodkendelse i dag er baseret på produktionsarealet og ikke antallet af dyreenheder eller stipladser. Har du forbedret din effektivitet, kan du derfor med en ny miljøgodkendelse producere flere dyr og i det vægtinterval, du ønsker, så længe dyrevelfærdsloven overholdes.

Skal du have en ny miljøgodkendelse?
Hvis du har en miljøgodkendelse fra før 2017 og kan svare ja til flere af nedenstående udsagn, vil du med stor sandsynlighed kunne få gavn af en ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen:

  • Producerer du smågrise eller slagtesvin?
  • Har du ramt loftet i din produktionstilladelse?
  • Vil du gerne kunne variere i ind- og afgangsvægt?
  • Har du et ønske om at kunne skifte i dyretypen?

 

Spørgsmål?
Skal vi screene mulighederne for en konvertering eller udvidelse af din nuværende miljøgodkendelse? Så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.