15
Okt
Kan en husstandsvindmølle betale sig?

Opsætter du en husstandsvindmølle inden udgangen af år 2016, får du forhøjet tilskud pr. kWh, du leverer til det offentlige net, og dermed kan en hustandsvindmølle – på nuværende tidspunkt – være en forretning for mange virksomheder. Men om det er en god idé for din virksomhed med en vindmølle, afhænger af forhold som skat, moms og elforbrug.

Grøn energi er oppe i tiden, og mange overvejer, om de bør få opsat en husstandsvindmølle. Men kan det overhovedet betale sig?

Hvis du opsætter en husstandsvindmølle inden udgangen af år 2016, får du forhøjet tilskud pr. kWh, du leverer til det offentlige net. Du får 2,5 kr. pr. kWh. Hvordan det bliver i år 2016 er stadig uvist – det er op til energipolitikken. Derfor er det en god idé at tage affære nu, hvis du overvejer at få opsat en husstandsvindmølle. Bemærk, at planlægningsfasen tager noget tid, ligesom der kan være ventetid på levering fra producenten og i visse kommuner op til 6 måneders ventetid på at få byggetilladelse.

Skat, moms og energiforbrug skal ligge til grund for en beslutning
Der er en række underliggende forhold – varierende fra virksomhed til virksomhed, der har indflydelse på, om du bør få opsat en husstandsvindmølle. Det er bl.a. forhold som skat, moms og størrelsen af eget elforbrug. Disse forhold bør du undersøge og diskutere med din rådgiver, inden du tager en beslutning. Derudover bør du sørge for, at der bliver regnet på møllens rentabilitet, altså på den forventede produktion. Herudfra kan laves en beregning af den samlede økonomi.

Grundlaget for, at du kan træffe en beslutning, skal med andre ord være i orden. Eksempelvis er det, at din virksomhed har et højt energiforbrug, ikke nødvendigvis en grund til, at der skal opsættes en vindmølle. Ved et højt energiforbrug har man nemlig også gerne en høj erhvervsmæssig afgiftsrefusion – og dermed har man reelt set kun en ganske lille udgift til el.