22
Maj
Kan der indvindes råstoffer på din ejendom?

Hos Patriotisk Selskab oplever vi, at der er stigende interesse for råstofindvinding både hos professionelle råstofindvindingsfirmaer og jordejere. Vidste du, at vi kan være behjælpelige med at screene din ejendom for potentiel råstofindvinding og hjælpe med en ansøgning om gravetilladelse? Vi yder også økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med aftaleindgåelse og kontraktforhandlinger, og vi formidler gerne kontakt til indvindingsfirmaer.

Ring til seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen og hør mere.