23
Maj
Kapitalkravet for aktieselskaber nedsættes

Fra den 1. juli 2018 bliver minimumskapitalkravet for aktieselskaber nedsat fra 500.000 til 400.000 kr.

Det sker først og fremmest for at forbedre muligheden for at etablere eller omlægge til et aktieselskab – men også for at sidestille minimumskapitalkravet i Danmark med tilsvarende minimumskrav til lignende selskabsformer i andre lande.

Nedsættelsen kan fx være aktuel for dig, der overvejer at omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab og senere til et aktieselskab.

Vær dog opmærksom på reglen om ”forsvarligt kapitalberedskab”, som der ikke ændres på. Det afhænger således af selskabets aktiviteter og finansielle situation, om det er muligt at omdanne til/stifte et aktieselskab.

Andre ændringer i selskabsloven
Udover nedsættelsen af minimumskapitalkravet fortages der med virkning fra den 1. juli nogle øvrige ændringer i selskabsloven.

Den væsentligste er, at det bliver en forudsætning for at stifte et selskab, at de reelle ejere registreres. Endvidere er det fremover en forudsætning for et allerede eksisterende selskabs fremtidige registrering, at de reelle ejere er registreret. Som følge heraf kan Erhvervsstyrelsen tvangsopløse et selskab, hvis de reelle ejere ikke er registreret. Tilsvarende krav gælder allerede for registrering af legale ejere.

Har du spørgsmål til ovenstående? Så er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Palle Offersen.