11
Nov
Klag over de nye vandplaner

Miljøministeriet har nu offentliggjort 1. generation af de endelige vandplaner.

Vandplanerne bygger på direktivet om, at EU-landes vandområder skal have ”god tilstand” i 2015. Men planerne er også et udtryk for en overimplementering, og kvælstofkravene er fortsat baseret på et fagligt utilstrækkeligt grundlag, hvor de erhvervs- og samfundsøkonomiske omkostninger ikke tages i betragtning. Ifølge Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, har planerne et ensidigt fokus på kvælstof i kystvandene, der er medtaget for mange vandløb, og for mange af vandløbene er karakteriseret som naturlige, selvom de er enten kunstige eller stærkt modificerede. Man kan frygte, at vandplanerne i sidste ende kan skade fødevareerhvervet – og derved også samfundets vækst.

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet mod et gebyr. Som det fremgår af loven, kan der alene klages over vandplanernes tilvejebringelse. Der kan således ikke klages over indholdet i planerne.

Læs mere om vandplanerne her

Skabelon til at klage
På Landbrug & Fødevarers hjemmeside kan du se en skabelon over, hvordan du klager følg evt. dette LINK. Landbrug og Fødevarer vil også klage, hvilket de vil gøre med udgangspunkt i en eller flere cases, idet de ikke selv er klageberettigede.

Din frist for at indsende en klage er den 27. november 2014. Læs her mere om, hvornår du bør klage:

Kontakt juridisk konsulent Kirsten Dühr eller miljøkonsulent Sheila Neldeborg, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør klage til Natur- og Miljøklagenævnet.