08
Sep
Klagesager: Nye nævn, regler og priser

Fra den 1. januar 2017 vil det ikke længere være Natur- og Miljøklagenævnet, du skal henvende dig til med klagesager. Der er sendt to lovforslag i høring angående oprettelsen af henholdsvis et Planklagenævn og et Miljø- og Fødevareklagenævn, som skal erstatte det nuværende Natur- og Miljøklagenævn. Høringsfristen for begge lovforslag er den 16. september 2016.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer til at dække klagesager inden for bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og husdyrbrugsloven. Nævnet bliver den øverste klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område.

Planklagenævnet kommer til at behandle klagesager om afgørelser, truffet efter planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven og loven om fælles udnyttelse af radiomaster.

Det skal bemærkes, at klagegebyret, med de to nye klagenævn, kommer til at stige. For privatpersoner bliver klagegebyret 900 kr. (tidligere 500 kr.), og for virksomheder og organisationer bliver klagegebyret 1.800 kr.

Det bliver således interessant at følge, om det forhøjede gebyr vil medføre færre klager i forbindelse med den ny miljøregulering. Sidste gang vi gennemgik et paradigmeskifte i reguleringer var i forbindelse med kommunalreformen, hvilket gav anledning til et meget stort antal klager. Det er naturligvis i en vis interesse at få praksis slået fast, men når mange klager omhandler de samme forhold, bliver det ofte en meget langstrakt proces at få klagerne kørt igennem klagenævnet – hvilket kan forsinke afgørelsen og dermed også fastlæggelse af praksis.

Hos Patriotisk Selskab yder vi bistand i forbindelse med klagesager inden for et bredt lovgivningsfelt.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Kirsten Dühr eller seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg