20
Feb
KO-krav ændret

Den 10. februar trådte en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse i kraft. På nogle områder er der udgået krav, på andre områder er der tilføjet nye krav.

Bl.a. er der fastsat et krav om, at gødningsregnskaber skal opbevares i fem år, og kravene til gyllealarmer og gyllebarrierer udgår. Du kan læse meget mere om ændringerne her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder (miljø, natur og husdyr) Tine Zimmermann.