Dækningsoversigt for Kollektiv ulykkesforsikring via Forenede Gruppeliv

Medlemmer, som har gruppelivsforsikring gennem Landbrug & Fødevarer, kan se policen for den kollektive ulykkesforsikring her.

Det er en kollektiv forsikring sammen med gruppelivsordningen, og det enkelte medlem modtager dermed ikke selv en police.