22
Okt
Kom sikkert gennem salget af din landbrugsejendom

Står du over for at skulle sælge en landbrugsejendom?

Når du har fundet en køber, er det med at komme godt og sikkert igennem handlen. I den forbindelse er det en god idé at inddrage en jurist. Juristen klarer det hårde arbejde, så du selv kan læne dig tilbage og slappe af – i hvert fald næsten. Samtidig kan du være tryg ved, at alting går rigtigt for sig, og at køber fx ikke bagefter kan komme og stille dig til ansvar for, at der ”er noget galt” med ejendommen.

Salg af ejendom fra A-Z
Handelsforløbet foregår cirka sådan her:

  1. Som sælger er det typisk dig, der får en jurist til at udforme en købsaftale. Du og din jurist starter derfor med et møde, hvor juristen spørger ind til alt det, som skal med i aftalen. Meget af det kan juristen selv finde frem til, men det er vigtigt, at du får nævnt alle de fejl og mangler, som ejendommen har. Det lyder måske skørt, men da det ved handel af landbrugsejendomme ikke er muligt for køber at få en ejerskifteforsikring, gælder i stedet et mangelansvar i 10 år efter handlen. Det betyder, at køber kan komme tilbage til dig og kræve betaling for fejl/mangler ved ejendommen – men kun hvis køber ikke var informeret om de pågældende fejl/mangler, inden handlen blev gennemført. Derfor er det vigtigt at få alle fejl og mangler med i købsaftalen. De 10 års mangelansvar gælder desværre uanset hvad – du kan ikke bare aftale dig ud af det med køber.
  2. Juristen laver købsaftalen, som er det altafgørende dokument ved en ejendomshandel. Der en ingen formkrav til købsaftalen, men den bør udformes skriftligt og underskrives af begge parter. Købsaftalen indeholder de vilkår, du og køber har aftalt samt de vigtigste oplysninger om handlen. I købsaftalen står bl.a. oplysninger om parterne og ejendommen, overtagelsesdag, købesum og hvordan den berigtiges, hvad der medfølger af tilbehør i handlen, ejendommens fysiske forhold, servitutter og individuelle forhold, herunder bl.a. naturudpegninger og eventuelle kontrakter, som køber overtager.
  3. Du og køber bliver – med hjælp fra jeres jurister – enige om eventuelle ændringer til købsaftalen og underskriver herefter begge to.
  4. Købers bank stiller enten garanti eller deponerer købesummen.
  5. Den, der har lavet købsaftalen, sørger for, at skødet oprettes digitalt hos Tinglysningsretten, så du og køber kan underskrive det med jeres NemID. Når skødet er tinglyst, sørger købers bank for, at dennes lån bliver hjemtaget og tinglyst, imens din bank sørger for, at dit lån bliver indfriet.
  6. Når alt er på plads, bliver købesummen frigivet over for dig.

 

Skal du købe en ejendom?
Her kan du læse mere om, hvordan det foregår, når du skal købe en ejendom.

Spørgsmål
Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe dig med handlen – uanset om du skal købe eller sælge. Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

I Patriotisk Selskabs app kan du desuden finde et gratis dokument med vilkår til en købsaftale, som du kan lade dig inspirere af, når du forhandler med køber i den indledende fase.