17
Okt
Kommunale Natura 2000-planer på vej

Kommunerne er begyndt at offentliggøre deres udkast til de kommunale 2. generations Natura 2000-handleplaner – og senest på torsdag den 20. oktober vil de sidste plan-udkast blive offentliggjort.

Hvis du gerne vil vide, hvad din kommune har af planer – så vær opmærksom på, at der ikke er nogen samlet høringsportal, hvor alle kommunernes planer offentliggøres. Derfor er det vigtigt, at du selv holder øje med din kommunes hjemmeside. Hold også øje med nabokommunernes hjemmesider – der kan nemlig godt være flere kommuner, der har slået sig sammen om et samlet planudkast.

Lav et høringssvar
Fra det enkelte planudkast er offentliggjort, er der en 8 ugers offentlig høringsrunde. Du har naturligvis mulighed for at indsende et høringssvar, og vi er gerne behjælpelige hermed.

Når du – som udgangspunkt for dit høringssvar – forholder dig til din kommunes Natura 2000-planudkast, så vær først og fremmest opmærksom på, hvordan planen lægger op til inddragelse af lodsejerne.

Forhold dig desuden til følgende punkter:

  1. Faktuelle fejl
  2. Miljømålene
  3. Indsatsprogrammet
  4. Konkrete indsatser på dine arealer (hvis de kan identificeres)
  5. Vurdering af realiseringen af tidligere plan (1. generation 2009-2015)
  6. Kort og udpegninger på Miljøportalen. Fx om dine arealer er udpeget til hydrologiprojekter
  7. Kommentarer til frivillig realisering og tilskudsmuligheder
  8. Eventuelle ønsker til det fremtidige samarbejde

 

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til dit høringssvar, så kontakt seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg.