06
Apr
Konflikter kan opstå med selv de bedste medarbejdere

Mange virksomhedsejere synes, at de har verdens bedste medarbejdere. De er arbejdsomme, de klager ikke og hvis de alligevel klager over noget, plejer det altid at være til at finde en løsning på problemerne. Og det er jo positivt. Faktum er bare, at vi hos Patriotisk Selskab hører om – og hjælper med at håndtere – en del sager, hvor kommunikationen mellem medarbejder og ejer er gået helt skævt, dette desværre ofte med store konsekvenser til følge.

Det er ofte ved ansættelsens ophør, at der opstår udfordringer – det kan fx være, hvis man er uenige om opsigelsesvarslet, antal opsparede overarbejdstimer eller hvor meget ferie, der er til gode.

Godt arbejdsmiljø = en ”win-win-situation”
Det er derfor vigtigt, at der fra start er lavet faste aftaler omkring sådanne ting – og at du generelt sørger for at skabe de bedst mulige arbejdsforhold for dine medarbejdere. Det sker naturligvis først og fremmest ved at overholde alle de mange regler vedrørende ansættelse, men vi anbefaler også, at du tænker længere end dette. Det handler jo ikke kun om at undgå bøder, men også om at skabe et gnidningsfrit forhold mellem dig og din medarbejder til gavn for jer begge – så medarbejderen bliver hos dig længe, og så din virksomhed får et godt ry, der gør det nemt at skaffe ny arbejdskraft, når der er behov for det.

Hos Patriotisk Selskab er vi derfor i gang med at oprette en netværksgruppe under titlen ”Ansættelse hele vejen rundt”, som vi virkelig tror på vil gavne alle virksomhedsejere med ansatte. I gruppen vil vi sætte fokus på de mange ting, som du skal være opmærksom på i forbindelse med dine ansatte.

Vidste du fx, at:

  • det er dit ansvar som arbejdsgiver, at din udenlandske medarbejder har en arbejdstilladelse?
  • du skal have en arbejdspladsvurdering (APV), selvom du kun har én ansat?
  • når du overtager en virksomhed med ansatte, kan den overenskomst, som den tidligere ejer har indgået, følge med?
  • der den 25. maj 2018 træder en ny lov om persondata i kraft, som betyder, at der kommer strenge krav om, hvordan du må håndtere dine medarbejderes personoplysninger – og at du bl.a. skal indhente samtykke hos dine medarbejdere, til at lønfirmaet fortsat må have adgang til deres personoplysninger, og at der må fremgå billeder af dem på hjemmesiden?

 

Praktisk info om netværksgruppen ”Ansættelse hele vejen rundt”
Netværksgruppen kommer højst til at bestå af 15 deltagere. Dette er for at sikre et lille, lukket og fortroligt forum.

Et års medlemskab af gruppen koster 3.500 kr. Dette inkluderer to årlige heldagsmøder (dvs. ca. fra kl. 9.30-15.00).

Til hvert møde vil der blive gennemgået to til tre aktuelle emner, som medlemmerne af gruppen selv har valgt, ligesom der vil blive indlagt plads til sparring.

Møderne afholdes på skift hos netværksgruppens deltagere, hvor værten påtager sig udgifterne til forplejning.

Juridisk konsulent Bodil Just kommer til at være facilitator for netværksgruppen og står hermed for at planlægge og afvikle møderne. Hvis du har spørgsmål om gruppen eller vil tilmelde dig, er du velkommen til at kontakte hende.