11
Apr
Kontrol af beskæftigelses- og rodematerialer

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter (Husdyr, miljø og jura)

I de kommende måneder frem til efteråret foretager Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne af svineproducenternes beskæftigelses- og rodemateriale i staldene.

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold vil i de kommende måneder og frem til efteråret gennemføre en kampagne med det formål at påse, om reglerne for beskæftigelses- og rodemateriale er overholdt i de danske svinestalde.

Dansk lovgivning foreskriver, at alle søer/gylte såvel som orner, smågrise, slagtesvin og pattegrise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodematerialer.

Overtrædelse af reglerne om rode- og beskæftigelsesmateriale vil medføre sanktioner efter sædvanlig procedure. Fødevarestyrelsen vil i løbet af kampagnen vejlede om reglerne, og på Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en liste over eksempler på krav, der skal opfyldes, og vejledning i, hvordan kravene kan opfyldes. Listen viser både eksempler på, hvordan man skal og ikke skal gøre.

For yderligere oplysning eller vejledning – kontakt afdelingsleder Lisbeth Shooter eller svinekonsulent Mette Skjold Sørensen.