26
Nov
Informer om landdistriktsstøtte på din hjemmeside

Hvis du har fået støtte fra Landdistriktsprogrammet 2014-2020, er det nu et krav, at du informerer om det på din hjemmeside – vel at mærke kun hvis du har en hjemmeside til erhvervsmæssigt brug.

Krav til din hjemmeside

Kravene til informationen på din hjemmeside er følgende:

  • Informationen skal fylde mindst 25 % af den underside, som er relevant for det enkelte projekt
  • Den Europæiske Unions logo (EU-flag) samt Miljø- og Fødevareministeriets logo skal fremgå. Du kan finde, hvad du skal bruge,
  • Teksten ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne” skal med. Det samme skal projekttitlen og en kort beskrivelse af projektet med formål og resultat. Hvis du får arealtilskud, skal du nævne arealordningen.
  • Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne