12
Okt
Krav om miljøledelse hos husdyrbrug

Fra år 2021 skal alle husdyrbrug af en vis størrelse have et miljøledelsessystem. Men har du fået en ny § 16a-miljøgodkendelse, skal du allerede nu overholde kravene til miljøledelse.

Gælder kravet om et miljøledelsessystem i min virksomhed?
Kravet om et miljøledelsessystem gælder alle IE-husdyrbrug.

Kan du svare ja til et af nedenstående punkter? Så har du et IE-husdyrbrug:

1. Jeg har 750 stipladser til søer eller derover
2. Jeg har 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller derover
3. Jeg har 40.000 stipladser til fjerkræ eller derover

Hvad er et miljøledelsessystem?
Et miljøledelsessystem kræver, at du formulerer en miljøpolitik, fastsætter miljømål og udarbejder en handlingsplan. På den måde får du et overblik over bl.a. forbrug af energi og vand, foderudnyttelse og opbevaring af olie, kemikalier, gødning m.v. Miljøledelsessystemet skal opbevares enten fysisk eller digitalt og evalueres mindst en gang om året – herunder skal mål og handlingsplaner evt. justeres.

Hvordan får jeg det bedste ud af et miljøledelsessystem?
For mange – uanset om man er omfattet af reglerne eller ej – kan det være en fordel med et miljøledelsessystem. Der er penge at spare på fx energi, vand, foder og brændstof. Derudover har arbejdet med miljøet en positiv effekt på omverdenens opfattelse af landbruget.

Vi hjælper dig gerne med at udarbejde et miljøledelsessystem. Kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.