21
Dec
Krav om bad efter arbejde med svin eller mink

Hvis du ejer en svine- eller minkproduktion, hvor der er en risiko for, at dine dyr er bærere af MRSA 398, så er det nu et krav, at dine medarbejdere skal vaske sig efter endt arbejdsdag. De skal derfor have adgang til de nødvendige faciliteter. Hvis ikke det er muligt, at de kan komme i bad, så skal du som det mindste sørge for, at de har adgang til varmt vand og rensemidler, så de kan rengøre sig i nødvendigt omfang, indtil de kan tage bad.

Kravet om bad gælder desuden også chauffører og andre, som er i kontakt med dyrene.