22
Jan
Krav om bedre forhold til mink

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Pr. 1. juli 2014 træder nye regler i kraft for mink. De nye regler skal give mink bedre mulighed for at udfolde sig og dermed forbedre dyrevelfærden i den danske minkproduktion.

Mink 2

Som en del af Veterinærforliget II skal mink fra 1. juli 2014 have halm og hylder, som de kan springe op på, samt rør, som de kan lege med. Kravet om rør kan dog undlades i bure, som er udstyret med hvalpenet, i perioden fra hvalpene bliver født, til hvalpenettet fjernes, dvs., at der skal være rør i burene igen senest 1. juli.

Alt i alt skal de nye regler give mink bedre mulighed for at udfolde sig i overensstemmelse med deres natur og dermed forbedre dyrevelfærden i den danske minkproduktion.

Samtidig ventes det, at nye regler omkring lugtgener og håndtering af gødning træder i kraft i første halvdel af 2014. På nuværende tidspunkt arbejder et tværfagligt samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Pelsdyravlerforening og naboer til minkfarme på at finde løsninger, der kan begrænse lugt- og fluegenerne fra mink, og samtidig tilgodeser alle parter.

For yderligere oplysninger – kontakt miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann.