15
Nov
Krav om miljøledelse hos IE-husdyrbrug

I forbindelse med den nye regulering af husdyrbrug er der kommet krav om, at IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem. Kravet skal være opfyldt senest i foråret 2021, og for at sikre at det sker, skal kommunerne gennemføre en revurdering af miljøgodkendelser. Det skal de gøre på baggrund af en BAT-konklusion fra foråret 2017.

BAT står for ”bedst anvendelige teknologi”, og ifølge Husdyrgodkendelsesloven skal kommunen ved vurdering af en miljøansøgning altid sikre, at der anvendes den bedst tilgængelige teknik. Læs mere om BAT her.

Skal jeg have et miljøledelsessystem?
Hvis du har et IE-husdyrbrug, er det et krav, at du udarbejder et miljøledelsessystem:

Kan du svare ja til et af nedenstående punkter? Så har du et IE-husdyrbrug:

1. Jeg har 750 stipladser til søer eller derover
2. Jeg har 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller derover
3. Jeg har 40.000 stipladser til fjerkræ eller derover

Hvad er et miljøledelsessystem?
Et miljøledelsessystem kræver, at du formulerer en miljøpolitik, fastsætter miljømål og udarbejder en handlingsplan. På den måde får du et overblik over bl.a. forbrug af energi og vand, foderudnyttelse og opbevaring af olie, kemikalier, gødning m.v. Miljøledelsessystemet skal opbevares enten fysisk eller digitalt og evalueres mindst en gang om året – herunder skal mål og handlingsplaner evt. justeres.

Hvordan får jeg det bedste ud af et miljøledelsessystem?
For mange – uanset om man er omfattet af reglerne eller ej – kan det være en fordel med et miljø-ledelsessystem. Der er penge at spare på fx energi, vand, foder og brændstof. Derudover har ar-bejdet med miljøet en positiv effekt på omverdenens opfattelse af landbruget.

Vi hjælper dig gerne med at udarbejde et miljøledelsessystem. Du kan også vælge at gå mere i dybden med miljøledelse og udarbejde en bæredygtighedsanalyse.

Har du spørgsmål? Så kontakt teamleder Tine Zimmermann.