17
Feb
Husk den biologiske APV

MRSA er det helt store emne på tapetet i øjeblikket, nu hvor det har vist sig, at man kan finde MRSA-bakterier i to ud af tre svinestalde. Det betyder også, at du skal sørge for at få udarbejdet en såkaldt biologisk APV som en del af den almindelige APV. Ifølge Arbejdstilsynet skal man nemlig udarbejde en biologisk APV, når der er risiko for påvirkning af mikroorganismer som fx MRSA-bakterier i en besætning.

Der er også smitterisici i andre typer af bedrifter, fx for salmonella og for Q-feber i kvægbedrifter. Her bør den biologiske APV derfor også være på plads.

Den biologiske APV’s indhold
Som en del af en biologisk APV skal der indgå en risikovurdering, eksempelvis i forhold til de risici, der er forbundet med at arbejde i stalden. Disse har du desuden også pligt til at informere dine medarbejdere om, ligesom du skal informere dem om, hvordan de skal forholde sig bl.a. hygiejnemæssigt og i henhold til eventuelle symptomer på smitte, de måtte have.

Målet med den biologiske APV er, at enhver stald samt de rutiner, dens medarbejderne har, så vidt muligt skal være optimeret, så risikoen for smitte mindskes.

Vil du vide mere om, hvad en biologisk APV bør indeholde? Så kan du læse mere HER.

Du er også velkommen til at kontakte svinekonsulent Mette Skjold Sørensen, hvis du har spørgsmål.