12
Feb
Krydsoverensstemmelse: Forenklede regler og færre krav

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Som følge af EU´s nye landbrugsreform forenkles reglerne om krydsoverensstemmelse, og antallet af KO-krav reduceres fra 125 til 105.

Dermed forsvinder bl.a. KO-kravet om udbringning af spildevandsslam og en række minimumskrav for anvendelse af sprøjtemidler. Endvidere vil landmænd som et led i forenklingen af KO-kravene ikke længere blive trukket i landbrugsstøtte, hvis de overtræder reglerne om at bekæmpe flyvehavre og bjørneklo. Landmænd risikerer dog stadig bødestraf, hvis de overtræder de almindelige regler.

Desuden ophæves KO-kravet om beskyttelse af reder og redetræer. Kravet erstattes af et forbud mod beskæring af træer og buskads på landbrugsarealer fra den 15. marts til den 31. juli.

Se listen over ændrede KO-krav her

Udover at antallet af KO-krav er faldet, er antallet af KO-områder desuden reduceret fra 4 til 3. Områderne vil fra 2015 hedde:

1) Miljø, klimaforandring og god landbrugsmæssig stand for jord
2) Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed
3) Dyrevelfærd

Ændringer i KO-besøget
En anden væsentlig ændring ved den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, der trådte i kraft den 1. februar 2015, er, at det fremadrettet kun vil være NaturErhvervstyrelsen, der kommer ud og laver fysisk kontrol på området. Det vil betyde, at antallet af sager, hvor landmænd trækkes i støtte, vil falde. KO-kontrollen vil dog være et mere omfattende besøg end tidligere.

Overtrædelser, som kommunerne og Fødevarestyrelsen konstaterer, vil ikke længere medføre træk i landbrugsstøtten, men vil fortsat kunne medføre en sanktion eller bøde i henhold til den nationale kontrol.

Den nye bekendtgørelse kan ses her

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann.