23
Maj
Kunsten at finde det rette tidspunkt for ejerskiftet

Af økonomikonsulent Eva Zweidorff Kjær

Når en virksomhed skal ejerskiftes, kan det være en kunst at finde frem til det helt rette tidspunkt for ejerskiftet, hvor både overdrager og erhverver er klar.

Prisen i markedet, de ændrede gaveafgifter, usikkerhederne i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger og udsigten til en måske ny kommende regering har givet anledning til at sætte en del ejerskifter i gang. Men før ejerskiftet gennemføres, bør også de personlige forhold være i orden, og tidspunktet skal være rigtigt for både overdrager og erhverver.

For at finde det rette tidspunkt for ejerskiftet starter vi hos Patriotisk Selskab altid med at kigge på ”de bløde værdier” for begge parter. Bl.a. sætter vi fokus på, hvilke ønsker og krav de to parter har til deres arbejds- og privatliv; forhold, som vi af erfaring ved, det er vigtigt at identificere og italesætte for at opnå det bedst mulige ejerskifte.

Hvornår er erhververen klar til at købe?
Erhverver og hans/hendes familie kan være flere steder i deres tilværelse, men lad os tage udgangspunkt i, at der er tale om en yngre, endnu ikke etableret landmand. Så er det vigtigt at sætte fokus på den personlige og den erhvervsmæssige strategi.

Den personlige strategi vedrører de personlige mål, erhverver har for sin tilværelse, for eksempel: Hvornår ønsker erhverver at stifte familie? Hvilke tanker gør erhverver sig om arbejdsdagene og balancen mellem privat- og arbejdslivet? Vil han/hun gerne rejse, dyrke en fritidsaktivitet eller lignende, eller er det ok, at jobbet tager al tiden? Svarene på disse spørgsmål må ikke ses som begrænsende faktorer, men som en nødvendig identificering af forhold, der kræver en løsning.

Den erhvervsmæssige strategi handler mere om selve virksomheden. Kan virksomheden dét, erhverver vil, både nu og i fremtiden, bl.a. i forhold til produktion?

Det er også vigtigt at have erhververs kompetencer for øje, når der skal findes et tidspunkt for overdragelsen. Er der nogle kompetencer, erhverver skal udvikle, inden virksomheden overtages? Det har stor betydning, hvilken type virksomhed der er tale om. Er der fx tale om en omfangsrig virksomhed i fuld drift, kan det være en god idé for erhverver at udvikle sine evner til at tænke og lede strategisk, arbejde med en klar forretningsmodel, motivere sine medarbejdere og optimere sin organisation.

Hvornår er overdrageren klar til at sælge?
Alting har en ende, og det har ens erhvervsaktive karriere også. Kunsten er at finde det helt rigtige tidspunkt, hvor både overdrager og ægtefællen ønsker at trække stikket – og samtidig erkende, at det ofte er en rigtig svær beslutning at sætte i gang og gennemføre.

Der kan være forskellige forhold, der har betydning for, hvornår man ønsker at afhænde sin virksomhed, fx alder og helbred.

Ved familiehandler er det vigtigt, at overdrager gør sig klart, hvad han/hun vil overdrage. Hvad skal følge med virksomheden, og hvad skal overdrager selv have med? Det er et område, der ofte fører til uoverensstemmelser mellem overdrager og erhverver. Virksomheden skal kunne køre rundt, men overdrager skal samtidig have midler nok til sin tredje alder.

Der bør lægges en vision for livet i den 3. alder. Det er ofte først, når overdrager slipper tøjlerne eller er tæt på, at han/hun opdager, hvor vigtigt det er at have et formål med sin dagligdag. I nogle familiehandler deltager overdrager stadig aktivt i driften efter ejerskiftet, men den nye rolle i virksomheden er for mange svær at acceptere. Det kan måske også være en løsning at beholde en del af virksomheden efter ejerskiftet, hvis en aktivitet naturligt kan skilles fra. I mange tilfælde er den bedste løsning for overdrager dog at finde nye aktiviteter at fylde sin hverdag med. Men det er meget forskelligt fra person til person, fra familie til familie og fra virksomhed til virksomhed.

Når den rette løsning og det rette tidspunkt for ejerskiftet skal findes, er det vigtigt, at du har tillid til din rådgiver, og at alle kort kommer på bordet. Kontakt mig endelig, hvis du har brug for assistance ved dit ejerskifte – hvad enten du skal overtage eller overdrage (Eva Zweidorff Kjær).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. Her kan du læse alle de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.