22
Mar
Læg en strategi, INDEN du køber en virksomhed

Martin Østerby 2

 

Det er nødvendigt med mange overvejelser, før man køber en landbrugsvirksomhed. En realistisk strategi for ejerskabet bør lægges, inden købet gennemføres – og kan dermed også være med til at overbevise kreditorerne om, at de skal låne en penge. Det konstaterer Martin Østerby, der har købt en landbrugsejendom i Glamsbjerg og op til købet har haft tilknyttet seniorkonsulent Kaj Refslund fra Patriotisk Selskab som rådgiver.

 

 

 

 

 

Agrarøkonom fra år 2011 og kunde hos Patriotisk Selskab, Martin Østerby, har i en tidlig alder købt en 75 ha stor planteavlsejendom i Glamsbjerg og driver nu denne ved siden af sit job som driftsleder i en landbrugsvirksomhed 8 km væk.

Til grund for købet ligger mange overvejelser:

”Jeg har haft flere andre ejendomme i kikkerten og også budt seriøst på en enkelt, hvor det ikke blev til noget. Men når jeg kigger tilbage, så var det i virkeligheden en god ting, for i processen blev jeg mere skarp på, hvilken type ejendom, jeg skulle have – og jeg endte med en, der passede endnu bedre til min profil”, siger Martin Østerby og anbefaler dermed andre, der står i samme situation som ham selv, at de skal blive ved med at klø på, selvom alt ikke lykkes i første hug.

Her kan en rådgiver også være en stor hjælp. Seniorkonsulent Kaj Refslund fra Patriotisk Selskab har hjulpet Martin Østerby gennem hele processen fra afklaring til køb og har haft en positiv oplevelse af samarbejdet:

”Martin har selv stået for kontakten til finansieringspartnerne osv., og så har han løbende inddraget mig, hver gang han havde brug for det. Her bød jeg ind med noget af alt det, der ikke står i lærerbøgerne. Martin har altså selv haft ejerskabet over processen, mens jeg har været en slags controller, der hele tiden sikrede, at Martins planer var økonomisk realistiske”.

Find dine egne og virksomhedens styrker og svagheder
Én ting er de økonomiske analyser – en anden er de mere bløde af slagsen som fx SWOT-analysen, der både blev brugt til at analysere Martin Østerby og de virksomheder, han havde i kikkerten – ikke mindst den, han endte med at købe.

”Med SWOT-analysen fandt vi ud af, hvilken type virksomhed Martin kunne håndtere, og det holdt vi op mod de virksomheder, han var interesseret i”, forklarer Kaj Refslund, og Martin Østerby tilføjer:

”SWOT-analysen gav mig et godt overblik over, hvor jeg skal sætte ind i forhold til den virksomhed, jeg har købt. Bl.a. har det været vigtigt for mig at lave en forretningsplan, der rækker 3-5 år ud i fremtiden”.

Kaj Refslund tilføjer, at en SWOT-analyse er en god forløber for at kunne udarbejde en forretningsplan, og at det er noget, Patriotisk Selskab altid gerne vil være behjælpelige med.

Præsenter en strategi for kreditorerne, der tager forbehold for dårlige tider
En udfordring i Martin Østerbys købsproces har været – og vil for andre i samme situation næsten også altid være – kreditorerne, der skal sikre sig, at det er klogt at låne pengene ud. Martin Østerby oplevede, at de tog ham mere alvorligt, når han havde en rådgiver på samt havde forberedt en god begrundelse for, hvorfor de skulle låne ham pengene:

”Man skal være klar på at blive testet af kreditorerne – men i stedet for at opfatte det som noget negativt, kan man se det som en mulighed for at lægge en rigtig god strategi, så de næsten ikke kan sige nej til at låne en penge”, konstaterer Martin Østerby og tilføjer:
”Man skal huske at være realistisk, når man lægger en strategi. Alle ved jo, at der kommer nogle år, hvor høsten ikke er lige så god, og her skal man kunne præsentere en plan for, hvordan man vil håndtere det”.

Derudover mener Martin Østerby ikke, at forhandlingen stopper, når kreditorerne siger ja til at udlåne pengene:
”Man skal huske at forhandle om sine vilkår, efter man er blevet betroet pengene. Det er ikke nok bare at sige tak og være glad, fordi man slap igennem nåleøjet.”

Det vigtigste er afklaringen
Når man skal overtage en landbrugsvirksomhed, er det vigtigt, at man får lagt en god ejerstrategi. Det er et af hovedbudskaberne i vores ejerskiftekoncept, som blev skudt i luften i efteråret 2015.

I en ejerstrategi tager man bl.a. stilling til, hvilken karriere man ønsker, hvilke kompetencer man har og skal udvikle samt hvilken type virksomhed man gerne vil have. Det er simpelt, men ikke desto mindre noget, mange glemmer at tage stilling til, før de allerede har skrevet under på papirerne. Det kan få den konsekvens, at det hen ad vejen viser sig, at ejendommen ikke kan rumme de planer og drømme, ejeren har.