10
Sep
Landbrug som væksttema til kommunalvalget

I forbindelse med kommunalvalget gennemfører Landbrug & Fødevarer en ambitiøs rundspørge, der skal sætte fokus på landbrugets vækstpotentiale i valgkampen. Rundspørgen, der er sendt til ca. 18.000 medlemmer fredag  den 6. september, vil løbe i ca. en uge frem.  

Formålet er at gøre landbrugets vækstbetingelser til et centralt tema i valgkampen, og Landbrug & Fødevarer vil sende et samlet signal til både vælgere og politikere, ved at komme med nogle målrettede politiske udmeldinger. Landbruget er af flere politikere helt aktuelt blevet sat i sammenhæng med vækstdagsordenen, og det momentum vil Landbrug & Fødevarer benytte sig  af.

I undersøgelsen bliver der bl.a. spurgt til, i hvilken udstrækning den service kommunen yder for landmanden ved f.eks. randzoner, vandløbsvedligeholdelse, miljøgodkendelser eller andre henvendelser er tilfredsstillende. På den måde kan der tegnes et billede af, om der er kommuner, som er særligt problembehæftede.

Svarene vil blive analyseret, så de giver et overblik over, hvilke kommuner der bør oppe sig, og hvilke kommuner, der giver en tilfredsstillende service. Landbrug & Fødevarer vil bruge svarene til at spille en aktiv rolle i debatten, så landbruget bliver sat på dagsordenen under kommunalvalgkampen.