16
Dec
Landbruget skal være mere markedsorienterede

Politisk set gøres der en masse for landbruget i øjeblikket, men der er også meget, vi selv kan gøre som erhverv. Dansk landbrug står over for en stor omstilling, og vi skal til at tænke i helt nye forretningsmodeller. Det kom frem under debatten på vores Økonomikonference den 3. december.

Hvordan kan dansk landbrugs fortsatte udvikling sikres – politisk og af den enkelte virksomhedsejer? Det blev debatteret på vores Økonomikonference den 3. december.

Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører fra Venstre, understregede, at regeringen går efter et bredt forlig i de forhandlinger, der finder sted i øjeblikket, så tiltagene ikke straks bliver rullet tilbage igen, hvis regeringen skulle skifte farve ved næste valg.

Han gjorde det også klart, at Venstre ikke stopper med at arbejde for bedre vilkår i landbruget, så snart det sidste punkt i 16-punktsplanen er gennemført.

”De nemme point; det, der ikke koster staten noget – de er taget nu”, påpegede Patriotisk Selskabs formand, Peter Cederfeld de Simonsen. ”Jeg ser frem til, at regeringen også tager nogle af de mere svære point. Dem, der koster lidt fra statskassen som eksempelvis lettelser på erhvervets skatter og afgifter”.

Sorte tal på bundlinjen er en forudsætning for vækst i landbruget
Med det politiske på plads blev det også diskuteret, hvad virksomhedsejeren selv kan gøre for at forbedre indtjeningen.

”Det er dejligt med en politisk håndsrækning, men der er også meget, vi selv kan gøre som erhverv”, sagde indleder af debatten og virksomhedsrådgiver Per Kristensen.

En gennemgående pointe på Økonomikonferencen var, at bedre rammevilkår ikke kan stå alene. Den enkelte må selv lægge et stykke arbejde i at ”samle de nye muligheder op” og udnytte dem.

I debatpanelet var der også enighed om, at der er behov for sorte tal på landbrugsvirksomhedernes bundlinjer, for at der for alvor kan komme gang i væksten i dansk landbrug. Og det er der trods alt en del af landmændene, der allerede har. Den enkelte må derfor lade sig inspirere af de bedste.

Behov for nye forretningsmodeller
“Landbruget står over for en stor omstilling
. Det er nødvendigt, at den enkelte bliver mere forretnings- og markedsorienteret; dvs. tænker mere i, hvad markedet efterspørger, og hvordan man som producent kan producere noget, hvor man får dækning for sine omkostninger. Vi skal til at se på landbruget på en helt ny måde. Den enkelte skal til at tænke i nye baner – og som rådgivere skal vi sørge for, at rejsen mod det nye bliver så profitabel og så lidt risikofyldt som muligt for vores kunder”, afsluttede Per Kristensen.