20
Dec
Lav et regelsæt om ferieafholdelse inden ny ferielov

Du skal snart til at sætte dig ind i den nye ferielov og tage stilling til, hvordan lovgivningen skal passes ind i din virksomhed. Der er nemlig flere måder, det kan gøres på – og dine medarbejdere har brug for at vide, hvad de kan forvente sig.

Må dine medarbejdere låne ferie?
Ferieloven træder i kraft den 1. september 2020. I den forbindelse kommer der ”samtidighedsferie” – det vil sige, at dine medarbejdere optjener 2,08 feriedage pr. måned og kan bruge dem løbende.

I de første måneder, efter den nye ferielov er trådt i kraft, kan det give nogle udfordringer – fx hvis dine medarbejdere gerne vil holde efterårsferie. I uge 42 har de nemlig endnu ikke nået at optjene 5 feriedage – så en uges efterårsferie kræver faktisk, at de har gemt nogle feriedage.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du godt ”låne” dine medarbejdere ferie – men vil du det? Og hvis ja, hvor meget ferie må dine medarbejdere så bruge på forhånd?

Det er en principiel beslutning, som det er vigtigt, at du tager i god tid – og husker at aftale med dine medarbejdere.

Vi anbefaler, at du laver et sæt regler om lån af ferie, der gælder for alle medarbejdere i din virksomhed, fx i en personalehåndbog. På den måde behandler du alle dine medarbejdere ens.

Overførsel eller udbetaling af 5. ferieuge?
Hvis din medarbejder ikke når at afholde alle sine optjente feriedage, inden ferieåret slutter den 31. august, kan I aftale, at den 5. ferieuge overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode. Har I ikke aftalt, at den 5. ferieuge skal overføres, skal du udbetale den 5. ferieuge til din medarbejder, når ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december.

Det er derfor en god idé at overveje, om der skal laves en generel politik for den 5. ferieuge i din virksomhed.

Vil du beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden?
De feriepenge, som dine medarbejdere optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefryses, indtil medarbejderne går på pension eller udrejser fra Danmark.

I den forbindelse kan du vælge, om de indefrosne feriepenge skal blive i din virksomhed, eller om du vil indbetale dem til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Fordelen ved at lade pengene blive i virksomheden er, at du ikke skal tænke på likviditeten nu og her. Hvis du har mange medarbejdere, kan det godt være mange penge, der er tale om. Men husk blot; regningen vil komme, og jo længere tid der går, jo større bliver udeståendet.

Styr på ansættelseskontrakterne?
Som udgangspunkt skal du have lavet et tillæg til alle dine medarbejderes ansættelseskontrakter om den nye ferielov.

Herudover er det med den nye ferielov ikke længere lovligt, hvis der af ansættelseskontrakten fremgår en aftale om et forkortet ferievarsel i forbindelse med opsigelse. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke længere kan pålægge din opsagte medarbejder at holde ferie i opsigelsesperioden, medmindre ferievarslet kan indeholdes i opsigelsesperioden, eller du i den konkrete opsigelsessituation aftaler det med medarbejderen.

I landbruget er der rigtig mange ansættelseskontrakter med aftaler om forkortet ferievarsel ved opsigelse – så sørg for at tjekke dine ansættelseskontrakter grundigt igennem og få dem opdateret.

Særlige regler for elever
Når du ansætter elever, er der nogle specielle regler for optjening af ferie, som afhænger af ansættelsesdatoen. Med den nye ferielov kommer der tilføjelser til de eksisterende regler, som du skal være opmærksom på.

Største udfordring: At forklare dine medarbejdere, hvordan den nye ferielov hænger sammen
Det er vigtigt, at du får forklaret dine medarbejdere grundigt, hvordan ferieloven hænger sammen, og hvad de fremover skal være opmærksomme på, når de planlægger deres ferie. Det er fx en god idé at gøre dine medarbejdere opmærksomme på, at selvom der kommer nye regler, forsvinder ens optjente ferie ikke bare.

Herudover skal du til at holde bedre styr på dine medarbejderes ferie, og hvor meget de har til gode.

Hvis din virksomhed holder ferielukket, skal medarbejderne – som det er nu – selv sørge for at gemme nok feriedage til den periode, der er lukket. Fremover er det dit ansvar at sikre dig, at medarbejderne har nok ferie tilbage. Holder din virksomhed fx julelukket, og har din medarbejder brugt al sin ferie inden da, skal du betale løn til medarbejderen, som holder fri.

Gratis arrangement: Bliv klædt på til den nye ferielov
Har du også svært ved at finde hoved og hale i den nye ferielov? Bare rolig, vi skal nok hjælpe dig.

Deltag i vores gratis arrangement den 16. januar kl. 16-18, hvor vi klæder dig på til den nye ferielov.

Vi gennemgår bl.a.:

  • Reglerne for optjening og afholdelse af ferie, herunder forskudsferie, feriepenge og ferietillæg samt indefrysning af ferie
  • Overgangsordningen fra forskudt ferie til samtidighedsferie, som starter den 1. januar 2019
  •  Reglerne for elever
  • Hvilke ændringer der skal laves i dine medarbejderes ansættelseskontrakter
  • Hvordan du forbereder dine medarbejdere på den nye ordning

 

LÆS MERE HER.

Læs i øvrigt også denne mere deltaljerede og uddybende artikel om den nye ferielov.

Har du spørgsmål? Så kontakt endelig lønrådgiver Tina Christiansen eller juridisk seniorkonsulent Bodil Just.